Midhalmata

Old Swedish Dictionary - midhalmata

Meaning of Old Swedish word "midhalmata" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

midhalmata Old Swedish word can mean:

midhalmata
1) ställning i midten, medelväg. vari mannin j midh lamato mällan gudz miskund oc hans dom (inter misericoridam Dei et ejus judicium moderatus sit) RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 227. " mällen thänne tw thykkis bädzst vara at gripa midhalmatonna" Lgren. 1866.">Ber 250. " aff theres staat som j medla mattho ey fulleey laztinges ondhe LFK 240. "
midhalmata
2) medelmåtta. " han haffde rikedoma i medelmatto" Lg 3: 423. - gen. med bem. af A) adv. medelmåttigt, någorlunda. slita graat midhilmaato got klädhe VKR 11. " jak saa en storan oc widhan oc midhalmatto tiolkan mwr" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 86. " war medelmota hög" RK 2: 7354. " är midhla matto heth oc thör" LB 3: 102. " drykkin skal wara. .. midhilmatto gamal" ib 109. " nöther henne (ond vätska) op medlmattho" ib 4: 342. B) adj. medelmåttig. waro henna klädhe medel matto Lg 3: 405. " är han (blodet) midhilmatto (d. v. s.. hvaRKen för tunt el. för tjockt)" LB 5: 293. - Jfr midhio mata.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • midhalmatta.
  • midhilmatta. midhilmaata. medelmatta. medemattha. medelmota. midhlamata. midhla matta. medla mattha),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᚦᚼᛆᛚᛘᛆᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back