Midhalra

Old Swedish Dictionary - midhalra

Meaning of Old Swedish word "midhalra" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

midhalra
? mellanliggande råmärke. een medellråå mitt emillan. bådhe huffuudh råån BtFH 1: 8 (1474, nyare afskr.). hulde moott medells råån ib 91 (1484, nyare afskr.). om förne medell råå ib. " there emillan både råårna skall allamanna wägen wara rätt i medell råå" ib 30 (1460, nyare afskr.).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • medell-.
  • medells- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᚦᚼᛆᛚᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
➞ See all works cited in the dictionary

Back