Midhel

Old Swedish Dictionary - midhel

Meaning of Old Swedish word "midhel" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

midhel
och m. 2) det som befinner sig emellan (två föremål), mellanvarande ting. sannelika enkte medhel (medium) är mällan liffwit ok dödhin, j mällan onth ok goth SpV 398. - mellanvägg, skärm? the som. .. STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdh j särlike häloghet skodha mz wplyptom hugh swa som wen änlite mot änlite thz är thär engin syndinna mehil mällan kombir Mecht 141. - bukhinna? omentum ti membr[na] que continet mayorem partem inteSTinorum wlgariter medäl vnde omentum inelffue STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 379. 3) mellanting. the mäSTermän som wilia wända en malm i en annor malm, skole thett göre medh the tingh som äro als imellan, ty the äro som ett medell ther thill STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 634 (avskr.). 4) förmedling. - överenskommelse, uppgörelse. sadhe the forscripna arfwa ath fasbiörn olson haffwer gifwith thom eth mädol som tom bordhe hafwa epther fasbiorn hvSTrv dödh ATb 2: 202 (1483). STb 2: 357 (1489).. .. gingo. .. pa eth meddel och forlichan medh. .. jens.. . epter ey til rechke kunne gotzit och egerne epter gielden ib 3: 170 (1494). skal hinrik fornöie martin ryaner eller bliffue j hans mynne eller meddel ib 267 (1496). " huSTrv criSTin scal bethale meSTer diderick krantzsin j gen epter godemens meddel ok skön" ib 374 (1498). ib 4: 25 (1504). eth breff. .. om thet meddel och dechtinen ib 186 (1508). ib 300 (1513). (Vissa av fallen kunna även föras till 5). 5) förmedling, moderation, nedsättning. ath the skelle bidhia for näSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPde henrik. .. ath han ville göra och geffwa the sakenna wppa eth mädel hwilkit henrik och swa giorde han gaf thet wppa eth mädel swa ath laris. .. skal gifwa honom xx march. .. och ther loth henrik sik ther medh oth nöghia ATb 2: 218 (1483). STb 4: 95 (1505). 7) medelväg, medelmåtta, måtta. fäähwnden tarffwas ey wara swa snar som jäghara hwnden, oc ey swa seen som gardhwaren, wtan haffwe thär j eth medel STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 248. ey segher jak aldra ffägherST wthan ffäghor, thy at hälghe män hyöllo medel lj allom thingdom JSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs 506. - Jfr formidhel och middel.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • medhel.
  • medhil.
  • medel.
  • medell. medäl. meddel. mädel ATb 2: 218 (1483). mädol ib 202 (1483?)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᚦᚼᚽᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back