Midher

Old Swedish Dictionary - midher

Meaning of Old Swedish word "midher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

midher
medius. " at bolstade skäl lmagh vara i mydhiom aam och mydiom swndom" AktKungsådr 18 81458). n. mit, adv. mitt. ii!UDDA_TECKEN? ortoghland iordh mith i binom SD NS 3: 509 (1419). mediare mith ii sätya oc mith i sönder skifftha GU C 20 (hand 2) s. 127. medius a um mith i blandh oc halff ib s. 128. SpV 75. wtganghin mith wt fran them (exite de midio eorum) ib 363. thz som war genwardoght, tok lhan borth mith aff hopenom (tulit de midio) ib 405. " offta hendher ath. .. thin spetz brytz mith J" PMSkr 155.

Part of speech: av

Additional information: adj. L.

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • mith.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
AktKungsådr
Aktsamling till kungsådreinstitutets historia utg. av K. G. Westman. 1920.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back