Midhhöster

Old Swedish Dictionary - midhhöster

Meaning of Old Swedish word "midhhöster" (or midhhøster) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

midhhöster (midhhøster)
tidpunkt mitt på hösten. epther midhöst maa thw aldra handa trä föra Sex ekon tr 263.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so midhhöster may have also been written as midhhøster

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᚦᚼᚼᚯᛋᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Sex ekon tr
Om trädplantering, beredning af mjöd, claret och salvieöl, matsedlar från olika land samt om brännvins nytta. Sex ekonomiska traktater från medeltiden. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back