Midhla

Old Swedish Dictionary - midhla

Meaning of Old Swedish word "midhla" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

midhla Old Swedish word can mean:

midhla
1) medla, bemedla. " midhladhe thät swa thera mällen" SJ 63 (1436). " hwad wi them j millan om forscr:ne godz midlande ok jempkande warde" FH 5: 84 (1482). - förlika. ath. .. all twedrecth och owilia motthe afflägghies och medheles i thet bästhe FH 6: 108 (1497).
midhla
2) moderera. " swa som en godher subpriare i eno clostre, han optha temprar oc midhlar högre förmanzsens owermatto kärlekx brona moth sina wndherdana, swa skal thenna skälcka mattan tämpr oc midhla aff store idkan" LfK 35. - Jfr formidhla.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᚦᚼᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
➞ See all works cited in the dictionary

Back