Midhla

Old Swedish Dictionary - midhla

Meaning of Old Swedish word "midhla" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

midhla Old Swedish word can mean:

midhla
1) medla, bemedla. jntercedo. .. bedhya oc medhla GU C 20 (hand 2) s. 34. - förlika. the midlade thetta ärindit swa thera i mellan at magnus ok nils skwlle bidia sigga som forescriwit star ATb 1: 142 (1461).
midhla
2) moderera, jämka el. avpassa (på lämpligt sätt). mäden christus. .. är thän thär alla lagliga stadgar ok alla menniskio gärningar skodar ok mydlar Nio handl rör Vkl 223 (1390). thet aff sloos j there peningestadga epter ty biscopen ther j landit, rikesens raadh oc andra godha män them j mellan middlä thet epter skäligheet Svartb 353 (1436).. . wi skullom antiggia affläggia äller j naghre matto midhla thera thunga Priv f Sv st 121 (1451?). haa halp härrans anda teandis honom, ekke tarffwas hanom annars hiälp ällir radh, hwilkins dygdh ällir makt midhlar (moderatur) ok sammahallir alt thz som skapath är SpV 511. " för thy at. .. all pina oc wärk som war i hans (ɔ: Christi) krop war enkte lisat ällar midhlat aff GUdz ällar a hans GUddom wäghna SkrtUpp 340. tha är han (ɔ skepparen) ey pliktogher wthgiffwa alla the päningana. .. wtan skal giffwas j twa godha manna skönyan, oc the skwla medla the betalnyngena" PMSkr 102. 3) skaffa medel, betala. (Se S. GUstafson, Hemming Gadhs språk, gloss. s. 67.) - refl. *midhalas, = midhla 2. eua swikande adam, mannen thz är kötzsins girnilse swikande andhan, j hwilkom kamp är ällir örlögh, wthan skälin ällir wisdomen midlins (moderetur) ällir owiruäghins, hwart thera mz the andhra, tha faar thz ena illa aff the andra SpV 350. - Jfr formidhla.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • midla.
  • mydla.
  • middla.
  • medhla. medla. -ar. -adhe),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᚦᚼᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Nio handl rör Vkl
Nio handlingar rörande Vadstena klosters fridlysta område, dess inhägnad, tomter och byggnad samt frihet från intrång. I Småst på Fsv.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Priv f Sv st
Privilegier, resolutioner och förordningar för Sveriges städer. Första delen (1251--1523) utg. av N. Herlitz. 1927.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back