Midhlare

Old Swedish Dictionary - midhlare

Meaning of Old Swedish word "midhlare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

midhlare Old Swedish word can mean:

midhlare
1) medlare, den som åvägabringar öfvernenskommelse el. förlikning. the kwnne bliffue medlere mellen richen om thenne feijgd HSH 20: 220 (1507). " ath the motte komme tiil eth venligh samtall oc ware ther gode mydlare j mellom, ath sadane twist pa badhe sidor motte affsettis" BSH 5: 561 (1516) : laghin äre giwin mz änglom i midhlara (mediatoris) hand MB 1: 444. han bidhir fore os ok äkke foe sik. swa som var mäklare oc midhlare foe fadhorenom Bo 100. christus som fridgörare oc mildare är mällan gudh oc mankönit MP 1: 30. " at the varin midhlara oc dagthingara mällan gudh oc människiona" Bir 2: 107. Su 34, 45, 209, 400, 412. Lgren. 1875.">LfK 73. " herran gud som thzta höre, han är midhlare (mediatorc withne at wi göra skolom thz wi loffwom" MB 2: 106.
midhlare
2) domare, herskare, styresman? hwat är konungin vtan almoghins ok rikesins midhalre ok väriare Bir 3: 400. " i lykamlika walle och rikesins ärendhe than skalthw wara en mädlare och en forsthinna" Lg 3: 119.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • midlare.
  • mydlare.
  • medlare Su 45. medlere. mädlare Lg 3: 119),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᚦᚼᛚᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back