Midhlare

Old Swedish Dictionary - midhlare

Meaning of Old Swedish word "midhlare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

midhlare
1)medlare, den som åvägabringar övernskommelse el. förlikning. mic jäppä dyekn keesto the. .. til en mädhlara oc en owerman thässom lundom FMU 1: 382 (1381). Mecht 99. sequester. .. midladhre GU C 20 s. l570. interpretes sunt inter partes paccem ferentes midhlare ib (hand 2) s. 38. mediator. .. medhlare ib s. 126. jomffru maria. .. thu som är mydlare mällan GUd oc människiona SvB 346 (1400-t.). rädhens GUdh, oc anammen moth tässom fföresaghda klagamalom betzsta medelaren som är jomffru maria psaltare JMPs 569. 2) domare, skiljedomare? ledare? målsman? Se Sdw 2: 1267 f. - Jfr formidhlare.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • midladhre GU C 20 s. 570.
  • mydlare.
  • medhlare.
  • medlare. medelare: -n JMPs 569. mädhlare: -a FMU 1: 382 (1381)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᚦᚼᛚᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back