Midhlaster

Old Swedish Dictionary - midhlaster

Meaning of Old Swedish word "midhlaster" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

midhlaster
1) mellerST. til mädelSTa brona wppa almanna wäghen SD NS 3: 619 (1420, avskr.). for midhelSTe gaardhen j karless gaffwm wi xx marcher peninga Svartb 374 (1439). " hans längxSTe finge, äller midhlaSTe" Mecht 337. " annan daghen j thy medlaSTe elemento som är vathnet giordhe han fiskana ok fuglana" SvKyrkobr (Lucid B) 127. wåra ängia skipta, som kallas öSTerSTa skällenäss och middelSTa näss Trolles Jb STenianus. Se Lg.">Bil 207 (1481, nyare avskr.). STb 5: 75 (1515).

Part of speech: av

Additional information: adj. superl.

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • midhelster.
  • middelster.
  • medlaster.
  • medlester.
  • mädelster. Se Sdw 2: 1268)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᚦᚼᛚᛆᛋᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
Trolles Jb
Arvid Trolles jordebok 1498 jämte åtkomsthandlingar och andra därmed samhöriga aktstycken. Utg. av J. A. Almquist. 1938.
➞ See all works cited in the dictionary

Back