Midhlaster

Old Swedish Dictionary - midhlaster

Meaning of Old Swedish word "midhlaster" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

midhlaster Old Swedish word can mean:

midhlaster
superl.
midhlaster
1) MELLerst. " wppa midhlasta fingrit" Bir 4: 10. the försto ärw i nidhrsta thrapponne, andre i midhlasto trapponne, the thridhio i öfwärsto Lgren. 1866.">Ber 143. ib 148. i mildasta fierdung BSH 2: 43 (1397). for midhelste gaardhen j karles FH 5: 43 (1467). " i medleste quarnen" BtFH 1: 47 (1487, nyare afskr.). " then älzste heet ieconias. annar iocaz thridhi sedechias landith togh then midhlasta til konung" MB 1: 8. " then andre lagen, som man kaller medelste lagen" BSH 5: 228 (1507). stadfäste oc fulbordade then medelste lagen ib. effter for:da medelste laag ib; jfr Schlyter, VAH 18: 200 f.; MELL LXXVI f. hulke som hältz aom j thenna timanom äru j högxsto ok störsto skärslo eldz pino. skulu koma j medlasta pinona. ok the som äru j midlasta pinonne skulu koma j the lättasta Bir 1: 174. ib 2: 138. MB 1: 82.
midhlaster
2) medelmåttig. " skipadhe ey at hafwa klädha bonadh af bäzsto klädhe ok ey aff smälikasto vtan af midlasto" Bir 1: 361. " hon war aff midlastom (medelklassen tillhörande) föräldrom födh, oc tha mykyt rikom" Lg 3: 394. - n. adv. MELLerst. öfuerst medlest och nederst BtFH 1: 75 (1467, nyare afskr.).

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • midlaster.
  • medlaster.
  • medlester.
  • midhelster.
  • medelster )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᚦᚼᛚᛆᛋᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MELL
Konung Magnus Erikssons Landslag. Utg. af C. J. Schlyter. 1862.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back