Midhströmber

Old Swedish Dictionary - midhströmber

Meaning of Old Swedish word "midhströmber" (or midhstrømber) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

midhströmber (midhstrømber)
, m. Se F. Tamm, Uppsalastudier s. 35. och SDw 2: 1268. mellersta delen av en ström. i miþ ströma ÖGL B 8: pr. (på två st.). theth riset som ther är i midhströme AktKungsådr 5 (1399). " midhströmen är konungx oc herratz almänning oc farlidh" SD NS 2: 486 (1412).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so midhströmber may have also been written as midhstrømber

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • *midhströme

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᚦᚼᛋᛏᚱᚯᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ÖGL
Östgöta-Lagen. Utg. af H. S. Collin och C. J. Schlyter. 1841.
AktKungsådr
Aktsamling till kungsådreinstitutets historia utg. av K. G. Westman. 1920.
➞ See all works cited in the dictionary

Back