Midhsumar

Old Swedish Dictionary - midhsumar

Meaning of Old Swedish word "midhsumar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

midhsumar
midsommar. "sancti iohannis dagh om mitzsomor" ArfSTv 39 (1461). " sancti johannis tiid midsomoren neST förlidhen" STb 5: 6 (1514). i metsommars VKU 18 (1541).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mid(h)somor NMU 1: 156 (1505) ;
  • -en STb 5: 6 (1514).
  • midsommor: -en Stock Skb 35 (1517).
  • mitsommar: -s VKU 18 (1541).
  • mitzsomor Arfstv 39 (1461).
  • misomer ib 8 (börj. av 1470-t.). medsomar SvKyrkobr 292 medsommer Brasks Kopieb 16 (1520). metsommar: -s VKU 18 (1541) ),
  • midhsumars dagher (mitsommars-),
  • midsumars tidh (midsommers tidh STb 2: 175 (1486). mydsomers tijd ib 3: 347 (1498). missomars tiidh ib 1: 106 (1477) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᚦᚼᛋᚢᛘᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
VKU
Vadstena klosters Uppbörds- och Utgiftsbok 1539--1570. Utg. af C. Silfverstolpe. 1895.
➞ See all works cited in the dictionary

Back