Midhväghu

Old Swedish Dictionary - midhväghu

Meaning of Old Swedish word "midhväghu" (or midhvæghu) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

midhväghu (midhvæghu)
, sannol. eg. dat. sing. av midhväkt. Jfr Meijerbergs ark. f. sv. ordforskn. 8. - i midhväghu, i mitten. - på halva vägen. the som wpfara a thässin bärghin här i wärldinne ok thrötte a midhwäghonne wilia hwilas SkrtUppb 95. - midhväghu, A) adv. i mitten, mitt. i förbindelse med följ. prep. som lhan (ɔ Hector) saa for medwago j hären mötthe honom konwng prothilagus Troj 113. B) adj. 2) i mitten befintlig? att jorden är som ehn punct standandes iuwägen i ehnom cirkill, hwilken cirkill himelen är, och alle stiernor, planeter, och liuss, som i them cirkelenom äro, giffwa sina stråla och kraffter in i then midwägen (för midwägu?) ppuncten som är jordena PMSkr 603 (avskr.).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so midhväghu may have also been written as midhvæghu

Alternative forms or notes:
  • medwago )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᚦᚼᚠᛅᚵᚼᚢ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back