Midhväghu

Old Swedish Dictionary - midhväghu

Meaning of Old Swedish word "midhväghu" (or midhvæghu) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

midhväghu (midhvæghu)
i ssättn. med adj. miþer, senare dock uppfattadt ss dat. af ett feminint vidhvägha (-wagha). Se Kock, Tydning af gamla svenska ord s. 32 f. - i midhväghu, i midten. wiste iomfrun at hwassasta spiut sculde gynom bora hänna sons sidho. .. oc hans hiärta j midhwaghu synDirskäras KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 261. " the skulu sunDirskäras j midhuägho (på midten)" ib 1: 18. " bora ginom thina hänDir j midhuagho" ib 2: 5. ib 243, 3: 437. KL 19. " han. .. rifnadhe i midhaghu (crepuit meDius)" ib 132. " hiolt en thera vm howdhit ok annor vm fötrena än iak. .. hiolt m myduägho (per meDium; om midjan)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 268. christus star j midhuaghu fyra vägna vttandhir MP 1: 131. " andre frestas hardhelicare j midhuaghonne (in meDio) oc j ändalyktane" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 326. " seer iak ena aldra skönasta dotter oc iomfru i thins liffs midhwaghn (för midhwaghu; midt i Din qved)" Lg 3: 596. midt i. med dat. moyses gik inne j miduaghu (Cod. A mit i 343) skyno MB 1: (Cod. B) 560. - midhväghu, A) adv. i midten, midt. i förbindelse med följ. prep. vtsprang lughi medhwaghu gynom hans hals KL 122. " stodh midhuaghu mällan idhir (meDius. .. vestrum)" MP 1: 22. " hafdho tre stigha en räkte til fotanna annor vndhir skuldrona ok armana thridhi midugäho a likamanen (ad meDieatem corporis)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 268. thornkrona. .. hulkin som nidhirgik midhuägho a änlitit ib 2: 133. " som midhuägho är a stolenom ib 242. B) adj. medelmåttig. hon hauir midhuägho kärlek (meDium calorem amoris)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 138.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so midhväghu may have also been written as midhvæghu

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • midhuägho.
  • myduägho.
  • midhuagho.
  • midhwaghu.
  • midhuaghu )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᚦᚼᚠᛅᚵᚼᚢ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back