Midhväkt

Old Swedish Dictionary - midhväkt

Meaning of Old Swedish word "midhväkt" (or midhvækt) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

midhväkt (midhvækt)
prep. och subst. f. A) adv. i mitten, mitt. i förb. med följ. prep. Jfr A. Bengtson, Nils Ragnvaldi, Domareboken och Linköpingslegendariet 182. C) substantivt. mitt, mittpunkt. o thu maria. .. äronnas konugx mnönster, hwilkas miskwndh wi wnfinghom aff thins hälgasta qwidz midhwakt (e medio tui sacratissimi uteri) JMÖ 70. " iordhen blomstradhes aff enne källo opprinnandis aff jorddennas midhwakt (in medio terre)" ib 84.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so midhväkt may have also been written as midhvækt

Part of speech: ab

Additional information: adv. ,

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • midhwakt )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᚦᚼᚠᛅᚴᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back