Migha

Old Swedish Dictionary - migha

Meaning of Old Swedish word "migha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

migha
mingere. " honom swidher som vndher (under sig, i sänen) migher" GO 410. ib 967. RK 3: 1775

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -er )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back