Mikialmässa

Old Swedish Dictionary - mikialmässa

Meaning of Old Swedish word "mikialmässa" (or mikialmæssa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mikialmässa (mikialmæssa)
= mikials mässa. Bu 12. SD NS 1: 446 (1405). RK 2: 8551.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mikialmässa may have also been written as mikialmæssa

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • michiall- Bu 12.
  • michiel- SD NS 1: 466 (1405).
  • michelmessa: -o RK 2: 8551),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᚴᛁᛆᛚᛘᛅᛋᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back