Mildeliker

Old Swedish Dictionary - mildeliker

Meaning of Old Swedish word "mildeliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mildeliker Old Swedish word can mean:

mildeliker
1) mild, nådig. Su 206. " gudz mildelika föresyn" LfK 102.
mildeliker
2) from, helig, bestämd för fromma el. heliga ändamål. aff theris werdh skal fornöghisas them milleligha stadhom (piis locis) som nw äro förmemde SD 1: 445 (öfvers.).

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • milleligh )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᛚᚦᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back