Milder

Old Swedish Dictionary - milder

Meaning of Old Swedish word "milder" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

milder Old Swedish word can mean:

milder
L.
milder
1) med prep. ivir. " war milDir owir wara synde" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 104.
milder
2) mild, lindrig. thera syn skal millare wardha (mitigabitur) ok pinan lättare STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 174.
milder
3) gifmild, STrand. 1853.">FrikoSTig. tySTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Berius war mykit milDir for guz skuld til thes han vardh fatöker STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 708. " at. .. then som war nizsker wari mildher (largus)" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 20. Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 34 (87, 36), 78 (192, 85). Di 92, 136. MD (S) 250. aff mino eghno mildo ok STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Beradhno modhe SD NS 2: 10 (1408). ib 11 (1408), 44 (1408). thz skipte han mz milde hand STrand. 1853.">Fr 2709. " millir at härbärghia (hospitalis in) fatika" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 45. " mildr af godz ok penningom sinom" Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 34 (86, 36). - med dat. waren them fatikka mildhe STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 658. - rik? med prep. i el. at. mild (larga) j iämkriSTins älskogha STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 47. " milaSTe fadhir at alle miskund oc sannind" ST 461.
milder
4) STrand. 1853.">From. " öka mildom (piis) rätwisona" Su 187. ib 449. " huart eth milt hiärta" ib 211. " mz millom hugh (mente pia)" Bo 184. " göra milla ok miskunsamlica gärninga (opera pietatis et hospitalitatis)" ib 233. STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 35. - JSTrand. 1853.">Fr giäf-, o-, tar-, thag-milder.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • mylder L.
 • milllir Bir 2: 45.
 • mild Bu 26 ; MB 1: 397 ; Bir 1: 94 ; Ber 47.
 • milt.
 • mildan Bil 381.
 • millan MD (S) 250.
 • mild (i predikat. ställning) D 92. dat. m.
 • millom Bo 184.
 • milde Fr 2709.
 • mildo.
 • milda Bir 4: 35.
 • millo Bo 60 ; MB 1: 271. pl. nom. m.
 • mildhe Lg 3: 658.
 • milla MB 1: 397. ack. f.
 • milla Bo 233. gen.
 • milda Bir 3: 157. dat.
 • mildom Su 187, 449. best. form nom. f.
 • milda Bu 16, 19, 21§, 25, 28. ack. f.
 • mildo Bu 29. dat. m.
 • milda Bir 4: 21. komp.
 • mildare KL 182.
 • millare Bir 1: 174. superl.
 • mildaster: -a Ber 194 ; Su 449.
 • millastir Bir 1: 41 ;
 • -a Su 187 ;
 • -e Lg 817.
 • milaster: -e ST 180, 461),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᛚᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back