Milder

Old Swedish Dictionary - milder

Meaning of Old Swedish word "milder" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

milder Old Swedish word can mean:

milder
L.
milder
1) mild, lgod, välvillig, nådig, kärleksfull, barmhärtig. piecticus (fel för pieticus).. . mylder ok ömkosamber GU C 20. 445. min aldhramylasta jumffru maria SvB 273 (senare h. av 1400-t.). - med dat. mildhetin är GUdz dyrkan, hwlkin som gör milla (mittes), thz är them som älska, them som them häria ok hata SpV 552. 3) givmild, frikostig. Se R: Pipping, Kommentar t. Erikskrönikan 17, 235 f., 508. aff mildo ok beradhno modhe SD NS 3: 612 (1420). thet (ɔ barnet) är mylth ok gäffwith, swa ath thet latir snart lukka aff sik hwat thet y synom handhom haffuir MP 5: 58. 4) from. wn mik at jak matthe här äpther fly allan olofflikän lusta, oc tik täkkias, mädh mildhe GUdhelikhet SvB 12 (b. av 1500-t.).
milder
5) blid, lugn. " christus som drogh ionam prophetan oppa törra iordh milla görandhes haffsens bölgghio (maris fluctus mitigans)" JMÖ 149. - Jfr gif-, giäf-, mat-, o-milder.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • mildher.
  • mylder.
  • mylth MP 5: 58. pl. ack. m. milla SpV 552.
  • milla JMÖ 149. superl. mylaster: -a SvB 273 (senare h. av 1400-t.). Se Sdw 2: 1268),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᛚᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back