Mildleker

Old Swedish Dictionary - mildleker

Meaning of Old Swedish word "mildleker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mildleker Old Swedish word can mean:

mildleker
1) mildhet, godhet, välvilja. huru måtte han !UDDA_TECKEN? mannen) tea älla fulkoma sin mildlek, vtan han war medh flerum mannom thöm han måtte göra gagn ok hughnadh mädh mildlek sinom KS 4 (9, 5).
mildleker
2) gifmildhet. " vm riker man liuer vtan almoso gärninga ok mildlek" KS 46 (118, 50). ib 34 (86, 36), 34 (87, 36), 34 (88, 36).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᛚᚦᛚᚽᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back