Minzka

Old Swedish Dictionary - minzka

Meaning of Old Swedish word "minzka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

minzka Old Swedish word can mean:

minzka
L.
minzka
1) minska, förminska, göra mindre (i omfånga). haua forbuthyt. .. mit fäthärnes gooz. .. nokrolethes at klande ällär afuäRKiä, hwaste tilleggende ällär mynzkände j nokrom handä thingum ällär stykkum SD 5: 280 (1344).
minzka
2) minska (i antal, betydenhet el. Grad). minzska thäs häLgha träsisn iärtekne Lg 95. " minzska engha mina pino at ey minzskis min krona" Lg.">Bil 472. " minzska girina" Bo 16. " hwar minzskade idhart wald" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 137. ib 3: 400. " han (ɔ: hedherin).. . minzskar ödhmiukt" ib 2: 325. " minzske. .. min vanhedhir" ib 3: 312. LB 2: 36, 39, 5: 81. - göra intrång i, kränka. þe (näml. þing) þär rikesens rätter vare mynskaþer äller scadder af SD 5: 476 (1345, nyare afskr.).
minzka
3) Borttaga. " at eygh sculde diäfwlin fa nokot minzsca af hans hiordh" Gr (Cod. D) 418. ämwäl ther wilde jak enkte minzska aff thino loffui Su 334. vm thänne konungir. .. ville minzska älla forskipa (abalienare vel diminuere) nakan deel aff krononne RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 400. " at sancta bigitta entke minzske ällir tillägge aff sinom anda" ib 4: 115. " at thu enkte minzskar ällir tillägher aff thinom anda ib. - refl. minzkas, minska, varda mindre, aftaga (i mängd, antal, styRKa el. Grad). änkionna olea minskadhis ey" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 6. " iak är o vmskiptelikin ok ey ma iak minskas ok ey ökias" ib 297. " dänerna hop minskades tess meer" RK 2: 9270. " withum wi. .. thiin wisso lön vaxa. .. ok ey minzskas" Lg.">Bil 633. " sagdhu stormin aldre minskas för än liken wt castas" ib 268. ib 472. MB 1: 107. " minzskas skulle hans angist oc genwärdha" Lg 89. " six then hugher wara staRKer, som hardr är böhgia, ok ey är skynthr til at blötas, ella minskas (nedstämmas, nedslås)" RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 19 (47, 20). " the wan härra leta skulu ey minzskas i allo godho (non minuentur omni Bono)" Gren. 1866.">Ber 132. - Jfr forminzka.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • minzska.
  • mintzska: -as MB 1: 107.
  • mindhska: -ar LB 2: 36, 39.
  • minska.
  • minscha LB 5: 81.
  • mynska.
  • mynzskä
  • -ar ,
  • -aþe ,
  • -aþer ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᚿᛋᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back