Minzka

Old Swedish Dictionary - minzka

Meaning of Old Swedish word "minzka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

minzka Old Swedish word can mean:

minzka
L.
minzka
1) minska, förminska, göra mindre (i omfång). minno. .. myntzska GU C 20 (hand 2) s. 144 (kan även föras till 2). om hon haffwir ey giffwit sin tianda oc sit offer ellir thz j nakat swik giort thz bätra gömande sik til lbytande ellir minskande SvKyrkobr 350. thet rwmith. .. som lcifer my[n]skadhe medh sik ok synom änglom MP 5: 39. 2) minska (i antal, betydelse el. grad). thär äpther i allom wärldennas aldrom är synden ökth oc dygdhem minskat JMÖ 34. " saphirus är en dyr sten. .. han giffwer likamsens styrk, mynska skörhet, mynskar mykin sweth" PMSkr 488. 3) borttaga. exinanire tiil linthe göra thöma nidhra oc mynska GU C 20 (hand 2) s. 18. - Jfr ominskadher.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • mynska.
  • myntzska GU C 20 (hand 2) s. 144. -adhe. -at),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᚿᛋᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back