Minzkilse

Old Swedish Dictionary - minzkilse

Meaning of Old Swedish word "minzkilse" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

minzkilse Old Swedish word can mean:

minzkilse
och f.
minzkilse
1) minskning, minskande. " är. .. äwärdhelik rätuisa j honom j hulke ey är til läggilse ok ey minzskilse" Bir 1: 396. ib 250, 355. aff värilz hedhirs oc vinskaps minzskilsom ib 2: 224. ängin minzskilse äghir vara j krononne ib 3: 400 " for wara synda mizskelsa (för minzskelssa) skuld " BYH 1: 83 (1379). Jfr forminzkilse.
minzkilse
2) kränkning. " vtan thins wallikhetz minzskilse (incorrupto argumento majestatis)" MB 2: 404. " siälfra thera samuitz minskilse oc sundirstänkilse" Bo 137.

Part of speech: nn

Grammatical aspect: pl.

Alternative forms or notes:
  • minzskilse.
  • mintzskilse.
  • minskilse )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᚿᛋᚴᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back