Miolk

Old Swedish Dictionary - miolk

Meaning of Old Swedish word "miolk" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

miolk
mjölk. "hafwa. .. miolk at drikka" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 116. jak föddhe thik mz minne miölk ib 137. " thu ma än wäl di thina modher miölk" Al 1230. " faar jak miölkena jak giwer ey vm kona" GO 600. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 77, 506. STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 128, 688. Bo 102. GO 758, l840. Al 6827. STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 63, 311, 3: 38. MB 1: 189, 263, 278, 401, 2: 83. ST 10, 21, 105, 106. STerfolk. Utg. af F. A. DahSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 177. LB 1: 97, 2: 31, 32 o. s. v STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 63. Jfr farageta-, horsa-, kirno-, kono-, mandol-, modhor-, qvinna-, qvinno-miolk.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • -ena Bo 102 ;
 • -inne Bir 1: 311.
 • myolk ST 106.
 • miölk Bil 688 ; Bir 1: 137, 3: 38 ; Al 1230, 6827 ; LB 1: 97, 5: 80, 81 ;
 • -inne Bir 1: 311 ;
 • -ena GO 600.
 • myölk ST 10, 21, 105 ; LfK 177 ; MB 2: 83; LB 2: 32, 43.
 • myölch ib 31.
 • miälk L.
 • mielk MB 1: 189, 263, 278, 401 ; LB 8: 41 ; se vidare modhor miolk.
 • melk Lg 3: 63.
 • milc ib),
 • miolka flaska
 • myölka- )
 • miolka gris ,
 • miolka ko
 • miölke- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᚮᛚᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back