Mior

Old Swedish Dictionary - mior

Meaning of Old Swedish word "mior" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mior
saml, ej bred. the sama bron hon var sua mio oc thrangh af sik STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa 19. ib 22. ST 80. STephens. 1849.">Iv 3822. een STigher myo STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 4703. " tornith. .. breet nidhan oc miot owan" MB 1: 175. - i ortnamn. in mioabæk SD 1: 453 (1270). " in mioamosa ib. - smSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al, ej tjock. hafdhe mio been" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 366. " myo ok lange varo hans läggia" STephens. 1849.">Iv 274. - smSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al om lifvet, smärt. hon var til mata växin io STrand. 1853.">Fr 2006. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alexander war mio ok enkte fagher" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 5333. " hon va lenkxt aff STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom thöm ok myo ok spädh som en liliä" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 548. MD 383. at the (ɔ: licamma) skulin ey synas. .. miörre älla STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLenare for nakir band älla knöSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 475. - tunn, mager. kinder swanga ok hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla myo STephens. 1849.">Iv 4147. - JSTrand. 1853.">Fr midhio mior.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • mio.
  • myo.
  • mio.
  • myo.
  • myio ST 80.
  • miot.
  • myo ib 274, 4147. miö ib (Cod. B) 274. miöö ib (Cod. C). komp. miörre),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᚮᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back