Mioþer

Old Swedish Dictionary - mioþer

Meaning of Old Swedish word "mioþer" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mioþer
mjöd. "viin ok miödhir oc andre staRKe drykkia" Bo 133. " drikka miöd" LB 3: 11, 12, 24. " förbiwdz miöder at drikka aff Allom mestarom i thenna threm manadhom" ib 23. III tunnor gammell miödh HSH 19: 166 (1506). Fl 574. Iv 846. Fr 372, 844. RK 1: 1412, 2: 9413. Al 8181. LB 5: 81.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • myodher L. L.
  • miödhir.
  • miöder.
  • myödher L.
  • myödh RK 2: 9413),
  • miodha kar
  • miödakar.
  • miöda kaar RK 1: (LRK) s. 218),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᚮᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back