Misdräktogher

Old Swedish Dictionary - misdräktogher

Meaning of Old Swedish word "misdräktogher" (or misdræktogher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

misdräktogher (misdræktogher)
tvedräktig, oense. systrana skula wara twähogada oc misdräktohga Bir 5: 106.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so misdräktogher may have also been written as misdræktogher

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᛋᚦᚱᛅᚴᛏᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back