Misfälla

Old Swedish Dictionary - misfälla

Meaning of Old Swedish word "misfälla" (or misfælla) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

misfälla (misfælla)
olyck. försmåilse tera thr fateke warda i misfällo KS 44 (113, 48).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so misfälla may have also been written as misfælla

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᛋᚠᛅᛚᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back