Misfälle

Old Swedish Dictionary - misfälle

Meaning of Old Swedish word "misfälle" (or misfælle) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

misfälle Old Swedish word can mean:

misfälle (misfælle)
1) olycksfall, olycklig händelse, olycka. viþ ouina iSTfälle Bu 16. STenianus. Se Lg.">Bil 269, 350. ST 42. MD 170. " at somlike bort takas ok draghas af wärldinne fore naturlika skipan mz man drape älla drykinskap älla nakrom tholikom misfällom" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 217. " göma han aff thy misfälle hulkit som kallas olykka aff mannom" ib 3: 69.
misfälle (misfælle)
2) förseelse, brott. böte misfälle mz scriptamalom Bu 130. wardh illa widh sin misfälle STenianus. Se Lg.">Bil 245.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so misfälle may have also been written as misfælle

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᛋᚠᛅᛚᛚᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back