Misfelas

Old Swedish Dictionary - misfelas

Meaning of Old Swedish word "misfelas" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

misfelas Old Swedish word can mean:

misfelas
1) svika, draga sig undan, blifva otrogen. med dat. ey skal han (ɔ: var herra) misfelas hänne (själen) älla hona dara o 91. är sinom licamma swa grymbir at han misfelis honom (undandrager honom sin tjenst) af krankdom ib 139.
misfelas
2) slå fel. med dat. sidhan quinnomen misfeladhis thera hop Bo 224. " at hänne änkte misfeladhis af thy hon beddis" ib 113. - opersonl. thz hände opta siälwom gudhi. hulkom som i ängo misfelis Bo 115. " thz misfelas äkke at (non fallit qun) han ey atirgällir hundradhafalt" ib 117.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -as.
  • -adhis) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᛋᚠᚽᛚᛆᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back