Misganga

Old Swedish Dictionary - misganga

Meaning of Old Swedish word "misganga" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

misganga Old Swedish word can mean:

misganga
1) gå illa el. olyckligt. opersonl. med dat. then tiid mannenom misgaar RK 1: 738. ib 1619, 1825, 2145, 2351, 3839, 3979, 4213.
misganga
2) slå fel, misslyckas. part. pret. som misslyckats el. slagit fel. wm wingardana som misgangne äru Bir 4: 40. ib 41.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -gaa RK 1: 4213.
  • -gaar ib 738, 1619, 2145.
  • -gangin) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᛋᚵᛆᚿᚵᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back