Mishalda

Old Swedish Dictionary - mishalda

Meaning of Old Swedish word "mishalda" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mishalda
anse ringa, anse vara i värde underlägsen. medh sua forskälum, at huilkin lutar, sum mishalldin er aff þessum, þa liggar asmoþalboþahult til jamkan fört SD 6: 180 (1350). - missakta, ringakta. mishalt (vilipendas) ey fadherlösa Ber 51. " jomfru hwilkin som mishalder (despicit) qwinno renlika lifwande" ib 77. ib 78.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᛋᚼᛆᛚᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back