Miskun

Old Swedish Dictionary - miskun

Meaning of Old Swedish word "miskun" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

miskun
misskund, barmhertighet. "här scSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al thu gudz mönSTer sätia, j hwilko syndoghe män sculu miscund faa, oc rätuise nadhe" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 846. hawa miskun STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 33. " miskin är at warkunna och sörghia annars ysäld" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 52. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allir thin vili (näml. är) til miskund (misericordiam)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 50. " här mon ängin nakath thz göra at han thörff äpter miskund spöria" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 6298. ib 6292, 6293, 6295, 6300, 6301. Su 449. idhnas STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldre rätuisan vtan miskund ok ey miskund vtan rätuiso STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 422. " ärna ok rökta miskund" ib. " gudh som fäSTe tik nya brudh j miskund oc miskunsamlighet ib 4: 17. guz miskun" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 38. ib 44. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 19, 185, 208, 209, 210, 223, 224, 2: 97, 143, 183. " vi hawm fangit thina miskund (misericordiam)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 8. " thätta är gudz nadh ok miskund til hans thiänara" ib 109. " huari ey miskund til man sik likan STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 100. then som giorde miscund til hans" ib 1: 270. " jak hawir miskune owir moghan" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 88. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 41, 279, 301. STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 164. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 157. ST 392. Su 403. " hawir gudh ySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLa miskund j thässom oskällica diurom" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 422. " skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al jak göra miskund mz röuarenom" ib 50. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 41, 80. " göri huariom thom brutlica miskund som komSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir til hans" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 45. ib 422. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 41. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 208. " miskunna aminnilse" MB 1: 498. baþ miskunna moþor (d. v. s. Jungfru Maria) hiSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alpa sik STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 21. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 80. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 38, 102. " o miskunna modhir oc äuerdhelix konungx" ib 422. " miskunninna modhir ib 1: 276; jfr miskunna modhir. miskunnanna (misericordiarum) fadhir" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 106. " oleum aff iskunna thrä" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 88. " miskunninna trä" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 406. MB 2: 400. miskunnena olia STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 92. ib 89. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 407. MB 2: 400. " vari miskunna älskoghe (amor miserationis) thil widherthofttoghan man" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 51. " vars herra miskunnir äru manga" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 157. minz. .. wppa thina mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLa miskunner Su 255. ib 47. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 599. - nåd. gudz miskund är mz thik STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 32. ther drötning ower norghe var mz gudz miskund thrättan aar STephens. 1849.">Iv 5748. - nåd, gunST (med bibegrepp af godtycke). ware gudh os nakath skyldogher, tha mattom wi kära ower han, at han gör misiäSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnath oc miskund mällan manna, oc giwer enom flere andelika nadher än androm MB 1: 351. - Jfr omiskun.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • miscunda (i sättn.).
 • miscundha (i ssättn.). med art.
 • miskunna anlite
 • -änltete )
 • miskunna gärnig
 • miscunda- )
 • miskunna kona ,
 • miskunnar maþer
 • miskunna- )
 • miskunna modhir
 • -modhor )
 • miskunna sköt
 • miscundha- )
 • miskunna tekn
 • miscundha- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᛋᚴᚢᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back