Miskunna

Old Swedish Dictionary - miskunna

Meaning of Old Swedish word "miskunna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

miskunna
eg. hafva öfverseende med; miskunda sig, förbarma sig. med dat. "miscunna mik syndoghom manne" STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa 17. " miskunnadhe och warkunnadhe fortaSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padom syndarom" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 199. " hwilkin som androm miskonna" Ber 52. Bu 501, 504. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 109, 189, 247, 281. MB 1: 351. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 19, 210, 211, 223, 224. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 14, 21, 72, 73, 190, 2: 108, 237, 3: 38, 103, 170, 385, 4: 206. ST 461. Ber 94, 95. " þa baþ präSTren (laurencium) miscunna sinom fatökdom. Sua som han forþom varkunnaþe" Bu 416. - abs. raskare är the mildhetz käldan. .. til at miskunna än thu at bedhas Su 449.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • miskonna Ber 52.
  • miskunda ST 10, 57, 408, 461 ; Ansg 257 ;
  • -e ST 408 ;
  • -ar MP 1: 223, 224 ;
  • -adhe ib 210.
  • miscunda: -ar ib 223.
  • -ar , -aþe),
  • miskunna sik , miskunda sig, förbaram sig. ropadho the til gudh oc badho han miskunda sik (här kan dock sik vara dat. och syfta på the) ST 10. " miscunna thik owir mik syndoghan man" Pa 15. miskunna thik owir mik syndoghom man ib 16. ST 57, 408. Ansg 257. MB 2: 150, 157. Su 255.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᛋᚴᚢᚿᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back