Miskunnelika

Old Swedish Dictionary - miskunnelika

Meaning of Old Swedish word "miskunnelika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

miskunnelika
miskundsamt, barmhertigt, af el. med barmhertighet. miskunnelika (misericorditer) hörande thera longho astundan Bir 1: 245. at the forlatin thz miskunnelica ib 3: 52. ib 1: 367, 2: 238, 3: 45, 342, 385. MP 1: 23, 138, 2: 157. Ber 23, 94.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • miskunlika Bir 1: 367.
  • miscundelica MP 1: 138),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᛋᚴᚢᚿᚿᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back