Miskunsamlikhet

Old Swedish Dictionary - miskunsamlikhet

Meaning of Old Swedish word "miskunsamlikhet" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

miskunsamlikhet
miskind, barmhertighet, förbarmande. gudh som fäste tik nya brudh j miskund oc miskunsamlighet (misericordia et miserationibus) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 17. VKR 64. MP 1: 210, 224. " gudh kronar thik i miskund oc miskunsamlikhet" ib 2: 157. " jordherike är fult mz gudz miskund oc hans miskunsamlikhet iuir alla hans gärning" ib. " jac skal fästa thik mic i rätuiso ok i dom oc i miskndamelikhet" ib 238. " vaxste mz hänne miskunsamlikhet at varkunna sik owir thöm ther fatike varo" KL 332. - pl. ey vansskadhos os guz miskunsamlikhetir MP 2: 157.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • miskunsamlighet Bir 4: 17. miskundsamelikhet MP 2: 238 ; VKR 64. pl. -ir),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᛋᚴᚢᚿᛋᛆᛘᛚᛁᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back