Miskunsamlikhet

Old Swedish Dictionary - miskunsamlikhet

Meaning of Old Swedish word "miskunsamlikhet" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

miskunsamlikhet
misskund, barmhärtighet, förbarmande. " härran är allom almänneligha söthir ok säffwier, ok hans miskundhsamligheter (miserationer) äru owir alla hans gärninga" SpV 530. SkrtUppb 181, 375. cl lgudz miskwnsamliheter som skul komma offwer them som gudeligha läsa thänna psaltaren JMPs 412. Jfr omiskunsamlikhet.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • miskun(d)samlighet. pl. -ir. -er),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᛋᚴᚢᚿᛋᛆᛘᛚᛁᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back