Misliker

Old Swedish Dictionary - misliker

Meaning of Old Swedish word "misliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

misliker Old Swedish word can mean:

misliker
1) oviss, osäker. " är missligit at forlata sik pa hans löffthe eller breff" BtRK 268 (1471, orig.). " är thet misseligit huru dane före vil vara vtoffuer alandz haff j winter" FH 1: 165 (1496, gammal afskr.).
misliker
2) orolig, bekymrad. " fins almogen her mikit mistlig, at spisningen föres heden vtoffuer til mörebo, fructenis, ad the haffue icke makt framdelis göre oss ny gingierd" BSH 5: 149 (1507).

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • mistlig.
  • missligit.
  • misseligit) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᛋᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back