Misthäkkeliker

Old Swedish Dictionary - misthäkkeliker

Meaning of Old Swedish word "misthäkkeliker" (or misthækkeliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

misthäkkeliker Old Swedish word can mean:

misthäkkeliker (misthækkeliker)
1) misshaglig. " med dat. ondh äptherdömilse som mithäkkelikin äro gudhi och allom gudz cristnom almogha" JP 50. ib 85.
misthäkkeliker (misthækkeliker)
2) misstänksam. thz är vansläktadz ok misthekkelekx (för misthenkelekx?) hugx at haua pröfwadha raadhgifwara misthänkta Bir 3: 309.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so misthäkkeliker may have also been written as misthækkeliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -likin.
  • misthekkeleker )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᛋᛏᚼᛅᚴᚴᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

JP
Svensk Järteckens Postilla. Utg. af E. Rietz. 1850.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back