Misthanke

Old Swedish Dictionary - misthanke

Meaning of Old Swedish word "misthanke" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

misthanke
misstanke. "hwar thera hafdhe misthanka til annan" Bo 172. " Alexandr hafdhe en misthanka thz antipater hafdhe hogha kranka til honum" Al 9929. RK 2: 1749. Lgren. 1866.">Ber 258. Lg 3: 483. Su 85. SO 156. HSH 18: 11 (1494). Gers Frest Inl. FM 415 (1509). - misstycke? til ängin misthanka tak thz thik Al 6044.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mistanke Su 85 ;
  • -a RK 2: 1749 ; Lg 3: 483.
  • mystanke FM 415 (1509); -ar Gers Frest Inl.
  • mystankke: -a SO 156.
  • mestanche: -ä HSH 18: 11 (1494)),
  • misthanka fulder
  • mistanka- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᛋᛏᚼᛆᚿᚴᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back