Misthänkia

Old Swedish Dictionary - misthänkia

Meaning of Old Swedish word "misthänkia" (or misthænkia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

misthänkia (misthænkia)
misSTänka. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 115. - part. pret. misSTänkt, gjord till föremål för misSTanke. oleff olson, är miSTienkt och forhindret aff ider fogette for en swort leysk kiörtell STb 5: 342 (1521, Kop). - misSTänksam. konunghin wart här aff swa nakraledis miSThänktir (suspectus), at hans huSTru swa foor SpV 166. ib 295.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so misthänkia may have also been written as misthænkia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -tänkia.
  • mistienkt STb 5: 432 (1521, Kop)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᛋᛏᚼᛅᚿᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back