Misthänkia

Old Swedish Dictionary - misthänkia

Meaning of Old Swedish word "misthänkia" (or misthænkia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

misthänkia (misthænkia)
misstänka. " iak misthänkte thik. .. at en man skulle wära fadher at thässom vnga son" Al 429. Bo (Cod. B) 340. " mistänkia husruna för hordom" ib 341. vil nagher mistänkia mik ther tiil BSH 5: 178 (1507). - med dat. mystänkia synom wen til ondho Gers Frest Inl. mystänkia annars ordhom ok gernynghom ib. ib 33. - part. pret. misstänkt, gjordt till föremål för misstanke. at haua pröfwadha raadhgifwra misthänkta RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 309. " hafdhe han misthänktan Kl 28. "ib 53, 89. Lg 3: 483. " än tho at wi höght missthänckte ärwm, at tholikin ufogh skulu wara giordh med waro withskap oc budhi" BtRK 35 (1371). - misstänkt, tvetygdig, vådlig. misthänkt (suspecta) är mik. .. siälFra thinna dispenseran Bo 132. - JFr omisthänkter.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so misthänkia may have also been written as misthænkia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • mistänkia.
  • mystänkia )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᛋᛏᚼᛅᚿᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back