Misthykke

Old Swedish Dictionary - misthykke

Meaning of Old Swedish word "misthykke" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

misthykke
1) misshag, misSTycke. tak thät ecke til mySTykke STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 38. " ath i mik äy til mijSTijkke tagha thet. .. "GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 346 (1509). SkrtUppb 155. .. . hans nade (ɔ KriSTian II) ider nw med all konungxlige gunST anamet haffuer tiil lnade. .. offuergeuandes all lmiSTike STb 5: 319 (1521). Kop). 2) ovänskap, osämja. komber nokor miSTykke äller owilye mällen skiparen oc mäSTarmannen STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMskr 5. wille skiparen taka STyremannen fran teh ämbetena före nokormiSTykke skwl ib 12. 3) ovilja, förtret, föroläSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPning. thermedh gaff. .. radet honom til all mySTikkie fore malsigiande bön skuld om thet brödhet, som lhan hade tagit STb 1: 37 (1475). at framlidne lasse jonsson gaff oleff spinke all miSTicke, owilie och sin dödh aldelis til ib 4: 208 (1511). " hon kom till nade oc henne gaffz all mySTykke till" Troj 252.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mistike.
  • misticke.
  • mystykke. mystikkie),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᛋᛏᚼᛦᚴᚴᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back