Misthykke

Old Swedish Dictionary - misthykke

Meaning of Old Swedish word "misthykke" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

misthykke Old Swedish word can mean:

misthykke
1) misshag, misstycke. " tak ey til mistykkis wm jak talar" Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 79. Di 96, 140. tagher ecke tiil mestickis, at iak har inthe goth ider ath sendha FM 443. (1509). atj thage mich fatighman eij tess til mijstijcke, at jach eder swa Dierffuelige tilscriffuer ib 108 (1498). " thet i thaghe eke til mysstikis ffateg mens ghaffuer" ib 211 (1504). " at i ekke take mek til mystykkes, ath min leghligheth war mek ey saa" BSH 5: 28 (1504). - ogunst? obehag, förtret? at i skole fa her nogen misticke fore BSH 5: 152 (1507).
misthykke
2) ovilja, förtret, förolämpning. tilgifwe och fordrage alle mijsstycke, brot, schyllinger, tiltale. .. som idher nadh i mot haue warit BSH 3: 185 (1467, nyare afskr.).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mistykke.
  • mijsstycke.
  • mystykke.
  • misticke.
  • mijstijcke.
  • mysstike.
  • mesticke )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᛋᛏᚼᛦᚴᚴᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
➞ See all works cited in the dictionary

Back