Misthykkia

Old Swedish Dictionary - misthykkia

Meaning of Old Swedish word "misthykkia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

misthykkia Old Swedish word can mean:

misthykkia
1) misshag, missycke. Se Sdw 2: 1268. tha fordrogo borgemäSTare. .. annon hakona dottir the mötzökkio the hado ltil lhänne om ryona ok spännit ATb 1: 86 (1458). " at the danne men icke tage thet til miSTichio, om swå skeer STb 5: 287 (1520). "
misthykkia
2) ovänskap, osämja. item skulu allar miSThökkor mällän vaar oc bäggiäs varrä manna ganslica vara aflagda Rydberg Tr 2. 246 (1357).
misthykkia
3) ovilja, otacksamhet. förtret, förolämpning. ath magnus skrädare ok nils benktzson bado mäSTar sigga om te möSTökkio the giort hado sigga oc hans huSTrv ATb 1: 142 (1461). ib 2: 120 (1478).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mistickia.
  • -misthökkia: -or Rydberg Tr 2: 246 (1357).
  • mystykkia.
  • möstökkia.
  • möztökkia )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᛋᛏᚼᛦᚴᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
➞ See all works cited in the dictionary

Back