Mistroa

Old Swedish Dictionary - mistroa

Meaning of Old Swedish word "mistroa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mistroa Old Swedish word can mean:

mistroa
1) misSTro, misSTän ka. thet märssa klede, som han war mySTrodder fore STb 1: 382 (1482).
mistroa
2) tvivla (på ngt), betvivla. swa ytirlika grät han sma oc lätta synde, at man matte miSTro han hawa dräpit nakan man Hel män 166. - med prep. u.. gudhz son villey thet ath nokor skulle twäka ok miSTroo, vm hans likamlika födho oc tilqwembdh här j jorderike MP 5: 73.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -tro.
  • mystrodder STb 1: 382 (1482)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᛋᛏᚱᚮᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back