Mistronadher

Old Swedish Dictionary - mistronadher

Meaning of Old Swedish word "mistronadher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mistronadher
misstro. " hauer en stor mistronadher warit mellom war oc rikesins godhra manna" BtRK 35 (1371). at wi. .. hawom mz wilja oc kärlek aflakt oc bortkastat wt af allo waro hierta oc thanka alla misstykkio, missämjo, misstronadh oc twädräkt ib 39 (1383). " the til at aller jäwghe owili oc mistronahder ganslika afläggis och wtlekykkis ib. "

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᛋᛏᚱᚮᚿᛆᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back