Miströsta

Old Swedish Dictionary - miströsta

Meaning of Old Swedish word "miströsta" (or mistrøsta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

miströsta Old Swedish word can mean:

miströsta (mistrøsta)
sstro, icke tro, icke lita på. med dat. the miströsto gudhi MB 1: 270. " the miströste hänne (bron)" Al 1959.
miströsta (mistrøsta)
2) misströsta. " MD (S) 290. "Lg 3: 214. miströsto at sta äller ga mote them ib 216. jäffuädhe ok miströste vm hennes helso ib 555. " wanhoppas ekke äller miströst wppa mina miskundh" Lg 809.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so miströsta may have also been written as mistrøsta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • miströsta sik ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᛋᛏᚱᚯᛋᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back